0 €

E-shop učebné pomôcky

najširší sortiment učebných pomôcok

Kontakty

Obchodné meno:

Učebné pomôcky,s.r.o.

Jegorovova 37,974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 31641199, DIČ: 2020457087 , IČ DPH: SK2020457087

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,odd.Sro, vložka č.3167/S

Bankové spojenie:

SLSP a.s., č.ú.:0300414758/0900

IBAN:SK0909000000000300414758

Swift:GIBASKBX

Telefón/Mobil: +421905918428, +421905219541, +421484112178, +421484142742

E-mail: ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 8.00 do 15.30 hod

Zodpovedný vedúci: Viliam Slivka

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1

tel: 048/4124969

 

Hore