0 €

Súprava voda

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Súprava voda

Súprava voda

Kód produktu: 004220

440.00 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Podpora schopností a zručnosti

Nedávne štúdie ukazujú, že prírodovedné pokusy v predškolskom veku majú významný vplyv na vývoj reči u detí. Spoločné pokusy vytvárajú prirodzenou cestou stimuly na slovný opis procesov, pozorovaní a predpokladov. Okrem toho v nemalej miere podporujú aj sociálne zručnosti. Prostredníctvom vlastných pokusov sa dodatočne vyvíja hrubá a jemná motorika a rovnako sa zlepšujú aj koncentrácia, vytrvalosť a pozorovacie schopnosti.

Bez väčšej námahy

Prečo je…“ a „Ako funguje…“ Takto začína mnoho otázok, ktoré deti kladú v predškolskom veku dospelým. Prinajmenšom rovnako dôležité ako údiv a skúsenosť je pre nich aj pochopiteľné vysvetlenie javov primerane ich veku.

Tieto požiadavky spĺňa MEKRUPHY – pokusná súprava pre materské školy: dôraz sa kladie na záujem detí o prírodovedné a technické javy každodenného života, čím sa ďalej prebúdza ich zvedavosť. Pomocou vhodných pokusov deti postupne a primerane ich veku spoznávajú a chápu, čo sa skrýva za ich pozorovaniami.

Vysoká efektívnosť systému MEKRUPHY

Spočíva v účinnom spolupôsobení štyroch významných faktorov:

 • Vysoká kvalita prístrojového vybavenia
 • Malá pracovná skupina
 • Vyspelá experimentálna literatúra
 • Výroba v Nemecku

Systém MEKRUPHY nedáva deťom do ruky žiadne hračky, ale nástroje vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré sú primerané ich veku. Deti tak budú cítiť, že ich otázky berú dospelí vážne. A len tak sa dajú zodpovedne splniť ich nároky na pochopenie prírodovedných a technických javov.

Všestranne použiteľné nástroje šetria nielen peniaze a miesto, ale zároveň podnecujú kreativitu dieťaťa.

Úložný box je vyrobený z vysoko kvalitného plastu, ktorý je odolný proti nárazu. Vďaka rozmerom 35 x 27 x 11 cm vytvára na každom stole dostatočný priestor na realizáciu pokusov. Spolu s obsahom váži iba 2 až 3 kg.

Poriadok raz-dva

Vsadený diel boxu z vysoko kvalitného, mimoriadne odolného a vzhľadovo príťažlivého plastu poskytuje každému nástroju prostredníctvom individuálnych výrezov svoje miesto. Od začiatku to vedie deti prirodzeným spôsobom k dodržiavaniu poriadku a uľahčuje dospelým kontrolu ich činností.

Malá skupina

Skúsenosti ukazujú, že deti v predškolskom veku radšej experimentujú samy či spoločne s dospelou osobou, ktorá môže zároveň odpovedať aj na ich otázky.

Najlepší výsledok sa dosiahne v malej skupine, ktorá by mala v ideálnom prípade združovať štyri, nanajvýš osem detí. V takom prípade má dospelý možnosť reagovať na spontánne otázky a pomôcť deťom aj pri samotnom pokuse. Preto pokusné súpravy MEKRUPHY obsahujú nástroje pre štyri deti. Väčšia skupina už potrebuje aj ďalšiu súpravu.

Základné informácie

Každá zo štyroch súprav obsahuje príručku s návodom a podrobnými informáciami o jednotlivých pokusoch. Popri vzdelávacích cieľoch príručka prináša zrozumiteľný opis prírodovedného pozadia všetkých pokusov, ale aj praktické rady, ako pri nich postupovať, pričom sa berú do úvahy rozdielne znalosti detí.

Progresívny rast

Texty MEKRUPHY príručky sú zrozumiteľné, ľahko pochopiteľné a prehľadne usporiadané. Poradie pokusov je zámerne zvolené tak, aby deti mohli vďaka postupne nadobudnutým skúsenostiam čoraz väčšmi prejaviť vlastnú iniciatívu a kreativitu.

Príručky obsahujú mnoho podnetov na vzbudenie záujmu u detí o danú tematiku, ako aj postup realizácie pokusov a spôsob vyhodnocovania. Každý pokus má k dispozícii jednu stranu na zaznamenanie vlastných pozorovaní.

Pokusy:

 • 1. Môžeme vodu počuť?
 • 2. Ktorá guľôčka pláva vo vode?
 • 3. Kto pomáha guľôčkam z plastelíny pri plávaní?
 • 4. Ako dokáže plávať oceľová loďka?
 • 5. Ako dokáže plávať autíčko?
 • 6. Môžeme vidieť, či je voda studená alebo horúca?
 • 7. Čo robí voda, keď je príliš zima?
 • 8. Vie ľad plávať?
 • 9. Čo robí voda, keď je príliš teplo?
 • 10. Kto ukradol vodu?
 • 11. Ako sa voda vráti späť?
 • 12. Aký tvar majú vodné kvapky?
 • 13. Kto nesie platničku z ocele?
 • 14. Ako sa voda dostáva zo zeme?
 • 15. Ako sa voda dostáva do nášho domu?
 • 16. Ako funguje vodomer?
 • 17. Staviame fontánu
 • 18. Ako z vody získame soľ?

Obsah súpravy:

 • úložný box
 • vsadený diel s výrezmi na každý nástroj K1
 • dvojcestný kohútik
 • ukazovateľ prúdu
 • 12 guľatín Ø 15 mm
 • 8 guľatín Ø 4 mm
 • 4 plastové poháre 100 ml
 • konektor hadice
 • dóza so 7 guľôčkami
 • plastelína v dóze
 • 4 lyžičky na chemikálie
 • 4 oceľové doštičkové pásy
 • plastová injekčná striekačka 20 ml
 • kolík so závitom
 • plastový lievik G3
 • adaptér
 • 2 páry Petriho misiek
 • 4 modelové autá K1
 • 4 stojanové tyče K1
 • pipeta s uzáverom
 • dóza na malé diely
 • 2 silikónové hadice 7 mm
 • 4 silikónové hadice 7 mm
 • 2 silikónové hadice 5 mm

Ďalšie potrebné nástroje: Pri pokuse č. 3 je potrebná váha.Ďalšie produkty...

Súprava voda

Súprava voda

440.00 €
Profesie 1

Profesie 1

20.80 €
Hore