0 €

Svet - prírodné zložky a oblasti Zeme,2.diel 160x120cm

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Svet - prírodné zložky a oblasti Zeme,2.diel 160x120cm

Svet - prírodné zložky a oblasti Zeme,2.diel 160x120cm

Kód produktu: 014420

98 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Tematické mapy sveta a náučné tabuľky s učivom o prírodných oblastiach Zeme a biosfére tvoria obsah náučnej tabule pre výuku zemepisu na II. stupni ZŠ. Didaktivcká pomôcka napomáhá orientovať sa v objektoch, javoch, procesoch a v rozložení prvkov biosféry v geografických šírkových pásamach na Zemi, určiť, lokalizovať a charakterizovať tieto pásma a s porozumením používať pojem biom a ekosystém. Prednú stranu didaktickej pomôcky tvorí mapa sveta so zakreslenými prírodnými oblasťami Zeme, podnebnými pásmami a živočíchmi typickými pre dané prírodné oblasti. Súčasťou je i fotogaléria charakterizujúca jednotlivé prírodné oblasti. Na zadnej strane je zakreslené usporiadanie rastlinstva a živočíšstva v závislosti na zemepisnej šírke.

  • prevedenie 2 v 1
  • MAX tabuľky A3


Ďalšie produkty...

Hore