0 €

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ochrana prírody a krajiny 160x120cm

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ochrana prírody a krajiny 160x120cm

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ochrana prírody a krajiny 160x120cm

Kód produktu: 014840

89 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Obsah mapy má napomáhať:
- pri vnímaní života a prírody ako najvyšších hodnôt,
- pri budovaní ekologického vedomia,
- pri vedení k zodpovednosti za biosféru a k angažovaniu pri riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia,
- pri komunikácii o problémoch životného prostredia a pri učení sa starostlivosti o životné prostredie na miestnej, regionálnej, európskej a medzinárodnej úrovni,
- pri pochopení dôležitosti prírody pre život – vyhubením akejkoľvek rastliny či živočícha vzniká nenahraditeľná strata.

Didaktická pomôcka je v rámci vzdelávacieho predmetu prírodoveda a vlastiveda určená pre prvý stupeň základného vzdelania a v rámci predmet geografia, biológia a prierezovej témy enviromentálna výchova je určená aj pre druhý stupeň základného vzdelávania a stredné školy.

  • prevedenie DUO
  • súčasťou dodávky je 15 kusov pracovných listov (A3)


Ďalšie produkty...

Hore