0 €

Slovenská republika 6 tem. máp 160x120cm

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Slovenská republika 6 tem. máp 160x120cm

Slovenská republika 6 tem. máp 160x120cm

Kód produktu: 014890

98 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Didaktická pomôcka je v rámci vzdelávacieho oboru geografia určená na 2.stupeň ZŠ a stredné školy. Obsah má napomáhať dosiahnuť očakávané výstupy ŠVP v podobe podrobnejšieho poznávania SR. Pomocou máp žiak dokáže: charakterizovať geografickú polohu a rozlohu SR v kontexte sveta, Európy a strednej Európy, orientovať sa v prírodných podmienkach SR, popísať povrch a jeho členenie, vznik a vývoj reliéfu, určiť a vyhľadať hlavné horopisné celky, charakterizovať podnebie, rozmiestnenie vodstva a pôd, rastlinstva a živočíšstva.

  • prevedenie 2 v 1
  • MAX tabuľky A3
  • formát 160 x 120 cm


Ďalšie produkty...

Mapa Slovenska

Mapa Slovenska

14.87 €
Hore