0 €

CD - Samosprávne kraje SR - cvičenia

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

CD - Samosprávne kraje SR - cvičenia

CD - Samosprávne kraje SR - cvičenia

Kód produktu: 519270

115 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výučbový program obsahuje 3 typy cvičení s dynamicky sa meniacimi zadaniami:

 • výber správnych odpovedí áno/nie
 • výber z troch možných odpovedí
 • priama činnosť žiaka s vkladaním obrázkov, textov, práca s mapou, časovou priamkou

 

Cvičenia sú zamerané na 6 tém:

Všeobecne o kraji

 • mapa kraja
 • krajské mesto a ďalšie významné mestá
 • okresy

 

Poloha

 • poloha kraja na mape SR
 • hraničiace kraje a štáty

 

Doprava

 • cestná, železničná, letecká a lodná doprava na mape

 

Povrch a vodstvo

 • mapa a charakteristika povrchu kraja
 • pohoria, nížiny
 • národné parky a CHKO
 • rieky a vodné nádrže

 

Turistické zaujímavosti

 • prírodné zaujímavosti
 • hrady, zámky, kaštiele, pamiatkové rezervácie
 • festivaly, kúpele

 

Priemysel a poľnohospodárstvo

 • najvýznamnejšie závody
 • charakter poľnohospodárskej výroby

sieťová verzia,cena zahŕňa 1ks CD ktoré sa inštaluje a aktivuje iba na serveri spracované v programe FLASH.Ďalšie produkty...

Hore