0 €

E-shop učebné pomôcky

najširší sortiment učebných pomôcok

Laboratóriá

Laboratóriá: chemické, fyzikálne, biologické


1. Zariadenie laboratória lab. nábytkom (Uč. stoly, žiacke stoly, skrine, chem. skrine, digestory a pod.)

2. Rozvody médií (voda, plyn, elektrina, odpad), realizácia rozvodov

3. Revízne správy

4. Vybavenie laboratórií uč. pomôckami podľa želania zákazníka.

Laboratória možno riešit taktiež individuálne podľa finančných možností školy. (Napr.: Prvá fáza vybudovanie pracoviska pre učiteľa, neskôr vybudovanie pracovísk pre žiakov)

Hore