0 €

Svet-prírodné oblasti a zložky Zeme 160x120cm

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Svet-prírodné oblasti a zložky Zeme 160x120cm

Svet-prírodné oblasti a zložky Zeme 160x120cm

Kód produktu: 014130

98 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Tematické mapy sveta a náučné tabuľky s učivom o hydrosfére, pedosfére a krajinnej sfére stvoria obsah náučnej tabule pre výuku zemepisu na II. stupni ZŠ. Prednú stranu didaktickej pomôcky tvorí mapa sveta so zakreslením úmorí oceánov, s prietokmi najväčších riek, oceánskymi javmi, ale i štatistickými informáciami týkajúcimi sa vodného obalu Zeme - hydrosféry. Súčasťou je i znázornenie kolobehu vody v prírode. Didaktická pomôcka napomáha na mapách vyhľadať svetové oceány, najvýznamnejšie svetové moria, rieky, jazerá... bezodtokové oblasti. Na zadnej strane sú mapy sveta s vyznačenými typmi pôd, krajinné sféry a tiež informácie, ktoré majú uľahčiť žiakom orientáciu v pojmoch, ako napr. zloženie pôdy, typy a štruktúra pôd, usporiadanie rastlinstva v závislosti na zemepisnej šírke a nadmorskej výške, lokalizovať rozsah najvýznamnejších pôdnych typov.

  • prevedenie 2 v 1
  • MAX tabuľky A3


Ďalšie produkty...

Hore