0 €

Bromid draselný čistý 500g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Bromid draselný čistý 500g

Bromid draselný čistý 500g

Kód produktu: 86641

29.25 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Bezpečnostné upozornenia: P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.


Ďalšie produkty...

Cín 60% 250g

Cín 60% 250g

68.28 €
Hore