Občianska/Etická výchova: Etická výchova na DVD

Školský nábytok, učebné pomôcky pre základné a stredné školy

E-shop učebné pomocky
Zaregistrujte sa | Prihláste sa

Občianska/Etická výchova - Etická výchova na DVD

DVD - Otvorená komunikácia, Sebahodnotenie a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie druhých, Tvorivosť a iniciatíva.
Katalógové číslo: 62424
Otvorená komunikácia 18 min. Sebahodnotenie a sebaúcta 18 min. Pozitívne hodnotenie druhých 18
Cena: 28.95 €
DVD - Vyjadrovanie citov, Empatia - asertivita, Reálne a zobrazené vzory.
Katalógové číslo: 62425
Vyjadrovanie citov 18 min. Empatia 18 min. Asertivita 18 min. Reálne a zobrazené vzory 18 min
28.95 €

DVD - Priateľstvo a prosociálnosť, Spolupráca a pomoc, Hodnoty a etické normy, Etika a náboženstvo.
Katalógové číslo: 62445
Priateľstvo a prosociálnosť 17 min. Spolupráca a pomoc 17 min. Hodnoty a etické normy 18 min.
Cena: 28.95 €
DVD - Etika a ekonomické hodnoty, Etika a životné prostredie, Rodina, v ktorej žijem, Etika a sexuálne zdravie.
Katalógové číslo: 62447
Etika a ekonomické hodnoty 18 min. Etika a životné prostredie 18 min. Rodina, v ktorej žijem
28.95 €

DVD - Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný štýl, Duševné zdravie a stres, Úvod do etickej výchovy.
Katalógové číslo: 62449
Láska, manželstvo, rodina 19 min. Etika a zdravý životný štýl 17 min. Duševné zdravie a stres 1
Cena: 28.95 €
DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu, Mením sa na muža, Prvé lásky.
Katalógové číslo: 62405
Zázrak života 17 min. Mením sa na ženu 17 min. Mením sa na muža 16 min. Prvé lásky 16 min.
28.95 €

DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS, Sme zrelí na manželstvo?, Rodinný život a životný štýl.
Katalógové číslo: 62441
Závažné rozhodnutie 17 min. AIDS 17 min. Sme zrelí na manželstvo ? 19 min. Rodinnný život a ž
Cena: 28.95 €
DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky.
Katalógové číslo: 62442
Čo znamená ľúbim ťa ? 16 min. Podoby lásky 17 min.
21.35 €

Základy rodinnej a sexuálnej výchovy - Multi
Katalógové číslo: 51710
Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby bol
Cena: 88 €
image image image image
© 2011 - 2017 Učebné pomôcky s.r.o.