Slovenský jazyk: Nástenné obrazy

Školský nábytok, učebné pomôcky pre základné a stredné školy

E-shop učebné pomocky
Zaregistrujte sa | Prihláste sa

Slovenský jazyk - Nástenné obrazy

Slovné druhy - neohybné
Katalógové číslo: 00023
Formát: 120 x 160 cm.Súčasťou produktu je 20ks tabuliek formátu A4 s rovnakým obsahom
Cena: 80 €
Slovné druhy - všeobecný prehľad
Katalógové číslo: 00036
Prehľad slovných druhov je prvým príspevkom k súboru nástenných náučných tabúl slovenského jazyka. D
89 €

Vzory - podstatné mená
Katalógové číslo: 00035
Náučná tabuľa skloňovania vzorov podstatných mien je tvorená ako pokračovanie k predchádzajúcej dida
Cena: 89 €
Vzory - prídavné mená
Katalógové číslo: 00033
Podstatnú zložku tejto didaktickej pomôcky tvorí skloňovanie vzorov prídavných mien a spôsob prirade
89 €

Slovné druhy - zámená
Katalógové číslo: 00032
Náučná tabuľa ZÁMENÁ rozširuje našu ponuku náučných tabúľ o slovných druhoch a bola tvorená podľa ro
Cena: 89 €
Slovné druhy - časovanie - slovesá
Katalógové číslo: 00029
Náučná tabuľa o slovesách a časovaní je ďalšou pomôckou v rade náučných tabúľ o slovných druhoch. Pr
89 €

Slovné druhy - číslovky - skloňovanie
Katalógové číslo: 00028
Náučná tabuľa ČÍSLOVKY rozširuje našu ponuku náučných tabúľ o slovných druhoch a bola vytváraná podľ
Cena: 89 €
Pády a pádové otázky
Katalógové číslo: 00025
Formát: 100 x 140 cm.Súčasťou produktu je 20ks tabuliek formátu A4 s rovnakým obsahom
89 €

Učíme sa čítať 1 - slabiky
Katalógové číslo: 00026
Didaktická pomôcka je určená pre 1. ročník k hlasitému nácviku čítania slabík ako aj pre aktívnu prá
Cena: 80 €
Učíme sa čítať 2
Katalógové číslo: 00027
Didaktická pomôcka je určená pre 1. ročník k hlasitému nácviku čítania slabík ako aj pre aktívnu prá
80 €

Náuka o slove - hláska,slabika
Katalógové číslo: 00034
Úvod didaktickej pomôcky je tvorený stručným prehľadom rozlišujúcim vetu, slovo, slabiku a hlásku z
Cena: 89 €
Veta - úvod
Katalógové číslo: 00030
Náučná tabuľa je určená pre druhý ročník ZŠ a jej obsah tvorí učivo:grafická podoba vety,usporiadani
80 €

Vybrané slová
Katalógové číslo: 00037
Didaktická pomôcka, ktorej podstatnú zložkou tvoria ilustrácie, prispieva k lepšiemu osvojeniu celéh
Cena: 89 €
Vybrané slová po B a M
Katalógové číslo: 00024
Formát: 100 x 140 cm.Súčasťou produktu je 20ks tabuliek formátu A4 s rovnakým obsahom
80 €

Písomníctvo v staroveku a antickom období
Katalógové číslo: 00031
Spôsob spracovania náučnej tabule, ktorá zachytáva písomníctvo z obdobia od roku 3500 pred n.l. až d
Cena: 98 €
image image image image
© 2011 - 2018 Učebné pomôcky s.r.o.