Dejepis: Dejepisné nástenné mapy s CD

Školský nábytok, učebné pomôcky pre základné a stredné školy

E-shop učebné pomocky
Zaregistrujte sa | Prihláste sa

Dejepis - Dejepisné nástenné mapy s CD

Vojensko - politický vývoj Európy v rokoch 2008 - 2016
Katalógové číslo: 513810
Nástenná mapa zachytáva najdôležitejšie súčasné problémy a udalosti, týkajúce sa vojensko - politick
Cena: 62.55 €
Vývoj Európskej únie v rokoch 2008 - 2016
Katalógové číslo: 513800
Nástenná mapa zachytáva najdôležitejšie súčasné problémy a udalosti, týkajúce sa vývoja Európskej ún
62.55 €

Nepokojná Európa v rokoch 2008 - 2016
Katalógové číslo: 513820
Nástenná mapa zachytáva najdôležitejšie súčasné problémy a udalosti, týkajúce sa politického vývoja
Cena: 62.55 €
Samova ríša a stredná Európa v 7.storočí
Katalógové číslo: 51302
Približný územný rozsah Samovej ríše, susedia a protivníci – Fran. ríša, ríša Langobardov, ríša Avar
62.55 €

Vznik a rozmach Veľkomoravskej ríše
Katalógové číslo: 51303
Územný rozmach Veľkej Moravy za Rastislava a za Svätopluka, významné hradiská, byzant. misia, arcibi
Cena: 62.55 €
Vznik uhorského štátu v 10.a nazačiatku 11.storočia
Katalógové číslo: 51304
Jadro územia Arpádovcov v polovine 10. storočia, uhorský štát na začiatku vlády Štefana I., panovníc
62.55 €

Slovensko a uhorský štát v 11. - 12.storočí(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51305
Zalesnené a osídlené územia na Slovensku, správne centrá komitátov na Slovensku, významné cesty na S
Cena: 68.65 €
Cirkevné pomery na Slovensku a uhorskom štáte v 11. a 12.storočí(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51306
Hranice diecéz na Slovensku, sídlo biskupa na Slovensku, významné kláštory a kapituly na Slovensku,
68.65 €

Európa a Franská ríša v 8. - 9.storočí
Katalógové číslo: 51307
Významné mocenské centrá v Európe, pohraničné marky a záujmové oblasti Franskej ríše, Cirkevný štát
Cena: 62.55 €
Politický vývoj Európy v 2.polovici 19.storočia
Katalógové číslo: 51308
Významné európske mocnosti, významné centrá, významné konflikty – krymská vojna, vojny za zjednoteni
62.55 €

Francúzska revolúcia a Európa na konci 18.storočia
Katalógové číslo: 51309
Situácia vo Francúzsku, územie zasiahnuté terorom, protifrancúzska koalícia, centrá francúzskej emig
Cena: 62.55 €
Európa v dobe napoleónskych vojen 1800-1815
Katalógové číslo: 51310
Francúzsko a ním ovládané územia, francúzskí spojenci, Napoleonovi protivníci, kontinentálna blokáda
62.55 €

Európa po Viedeňskom kongrese 1815-1847
Katalógové číslo: 51311
Významné štáty a centrá, územné zmeny a zisky po Napoleonovej porážke, viedeňský kongres, nemecký sp
Cena: 62.55 €
Revolúcia 1848-1849 v Habsburskej monarchii a v Európe(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51312
Najvýznamnejšie centrá revolúcie v habsburskej monarchii, dôležité revolučné udalosti v habsburskej
68.65 €

Habsburská monarchia v 2.polovici 19.storočia a jej národnostné zloženie(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51313
Územné zloženie a rozmach, vznik Rakúsko-Uhorska, dôležité udalosti a konflikty, národnostné zloženi
Cena: 68.65 €
Zjednotenie Talianska v 2.polovici 19.storočia
Katalógové číslo: 51314
Sardínske kráľovstvo a pripojené územia, ťaženia sardínskych vojsk a Garibaldiho, vojny s Rakúskom,
62.55 €

Občianska vojna v USA 1861-1865 a expanzia USA do tichomoria a Latinskej Ameriky(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51315
Územie Únie, industrializované oblasti, územie Konfederácie, pestovanie bavlny, významné ťaženia voj
Cena: 68.65 €
Balkánsky polostrov v 2.polovici 19.storočia
Katalógové číslo: 51316
Významné mocnosti regionu a dôležité centrá, rozpad osmanského panstva, nové štáty do r. 1914, berlí
62.55 €

Európa pred I.svetovou vojnou
Katalógové číslo: 51317
Štáty Dohody a štáty s nimi spriatelené, štáty Trojspolku a štáty s nimi spriatelené, významné centr
Cena: 62.55 €
I.svetová vojna v Európe,Slovensko v dobe I.svetovej vojny(dvojmapa)
Katalógové číslo: 51318
Štáty bojujúce na strane Dohody, štáty bojujúce na strane Centrálnych mocností, nezúčastnené štáty,
68.65 €

image image image image
© 2011 - 2018 Učebné pomôcky s.r.o.