Chémia: Chemikálie UPOZORNENIE: Predaj chemikálií je možný len pre školy,školské zariadenia a právnické osoby a inštitúcie!Ak ste v našej ponuke nenašli požadovaný produkt,pošlite nám prosím dopyt,budeme sa snažiť Vám obratom poslať cenovú ponuku.

Školský nábytok, učebné pomôcky pre základné a stredné školy

E-shop učebné pomocky
Zaregistrujte sa | Prihláste sa

Chémia - Chemikálie UPOZORNENIE: Predaj chemikálií je možný len pre školy,školské zariadenia a právnické osoby a inštitúcie!Ak ste v našej ponuke nenašli požadovaný produkt,pošlite nám prosím dopyt,budeme sa snažiť Vám obratom poslať cenovú ponuku.

Acetón čistý 1000ml
Katalógové číslo: 86549
Výstražné upozornenia: H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podrá
Cena: 5.20 €
Benzén čistý 1000ml
Katalógové číslo: 86614
Výstražné upozornenia: H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary. H304 - Pri požití a vniknutí
8.45 €

Bromid draselný čistý 500g
Katalógové číslo: 86641
Výstražné upozornenia: H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335
Cena: 29.25 €
Cín 60% 250g
Katalógové číslo: 86642
68.28 €

Čpavok čistý 1000ml
Katalógové číslo: 86700
Výstražné upozornenia: H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. H335 - Môže
Cena: 3.15 €
Formaldehyd p.a. 1000ml
Katalógové číslo: 86710
ýstražné upozornenia: H301 - Toxický pri požití. H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
3.32 €

Dusičnan amónny 1000g
Katalógové číslo: 86805
Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H315 - Dráždi kožu. H319 -
Cena: 9.46 €
Dusičnan draselný 1000g
Katalógové číslo: 86801
Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. Bezpečnostné upozornenia: P2
7.80 €

Dusičnan strieborný p.a. 100g
Katalógové číslo: 86806
Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H314 - Spôsobuje ťažké polepta
Cena: 108.50 €
Dusičnan olovnatý 500g
Katalógové číslo: 86802
Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H318 - Spôsobuje vážne poškode
10.95 €

Dusičnan sodný 500g
Katalógové číslo: 86803
Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H302 - Zdraviu škodlivý pri po
Cena: 6.47 €
Glukóza bezvodá 500g
Katalógové číslo: 87169
4.10 €

Fenolftalein p.a.100g
Katalógové číslo: 87001
Výstražné upozornenia: H341 - Podozrenie na genetické poškodenie. H350 - Môže vyvolať rakov
Cena: 19.50 €
Fenol p.a.750g
Katalógové číslo: 87002
Výstražné upozornenia: H301 - Toxický pri požití. H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
14.70 €

Hliník práškový 100g
Katalógové číslo: 87200
Výstražné upozornenia: H228 - Horľavá tuhá látka. Bezpečnostné upozornenia: P210 - Uchová
Cena: 10.29 €
Horčíková páska 99% 25g
Katalógové číslo: 87211
Výstražné upozornenia: H250 - Pri styku so vzduchom sa samovoľne vznieti. H260 - Pri styku
55.86 €

Horčík Grignard 250g
Katalógové číslo: 87210
Výstražné upozornenia: H250 - Pri styku so vzduchom sa samovoľne vznieti. H260 - Pri styku
Cena: 22.50 €
Hydroxid draselný p.a. 1000g
Katalógové číslo: 87352
Výstražné upozornenia: H290 - Môže byť korozívna pre kovy. H302 - Zdraviu škodlivý pri poži
5.70 €

Hydroxid sodný č.1000g
Katalógové číslo: 87355
Výstražné upozornenia: H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné u
Cena: 5.10 €
Hydroxid vápenatý p.a. 500g
Katalógové číslo: 87353
Výstražné upozornenia: H315 - Dráždi kožu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335
4.85 €

image image image image
© 2011 - 2018 Učebné pomôcky s.r.o.